Aktualności

Apel Legnickiego Klubu Biznesu do Prezydenta Legnicy oraz Rzecznika MŚP

W związku z trudną sytuacją przedsiębiorstw spowodowaną epidemią koronawirusa Legnicki Klub Biznesu wystosował apel do Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego oraz Rzecznika MŚP Adama Abramowicza w sprawie wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Treść apelu publikujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie

Przez ostatnie paręnaście dni jesteśmy świadkami bardzo dużych turbulencji gospodarczych spowodowanych epidemią koronowirusa. Członkowie małych i średnich firm (MŚP) zrzeszonych i niezrzeszonych w Legnickim Klubie Biznesu bezpośrednio odczuwają gwałtowny spadek koniunktury w swoich firmach. Branże takie jak handel detaliczny, gastronomia i hotelarstwo, usługi dla ludności, transport i drobna wytwórczość, może mówić o spadku obrotach o ponad 50%.

Panie Prezydencie,

Pan jako gospodarz miasta, na których to terenie firmy z obszaru MŚP działają, ma wpływ na kształtowanie polityki w zakresie podatków od nieruchomości, wysokości czynszów od nieruchomości należących do miasta Legnicy i innych opłat związanych z działalnością MŚP, np.: opłata za wywóz nieczystości.

Wobec zaistniałej  sytuacji  kryzysowej apelujemy do Pana jako zarząd LKB w imieniu przedsiębiorców MŚP o czasowej  redukcji lub zlikwidowania poboru podatku od nieruchomości i czynszów od dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Legnica.

Apelujemy również do Pana jako autorytetu w naszym mieście o interwencję w Legnickich Spółdzielniach Mieszkaniowych , wspólnotach mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości o zwrócenie się z apelem o działania mające na celu zmniejszenie lub umorzenie pobieranych czynszów i opłat  na czas epidemii koronowirusa.

Mamy nadzieję i głęboko w to wierzymy , że pomoc dla MŚP z Pana strony nadejdzie. Podstawowym celem przedsiębiorców jest teraz utrzymanie miejsc pracy i zapewnienie dalszego bytu firm.

Wspólnie podejmijmy walkę o przetrwanie  ekonomiczne tkanki gospodarczej Legnicy. Wiemy, że nie sztuką jest zamknąć firmę i zwolnić pracowników. Sztuką jest założyć, funkcjonować i wytrwać.

Z poważaniem
Grzegorz Wszelaczynski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *