Aktualności

II FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pn. „Finansowanie współpracy na rynkach zagranicznych”

Przedstawiciele Legnickiego Klubu Biznesu wzięli udział w II FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pn. „Finansowanie współpracy na rynkach zagranicznych” zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego Arleg.

Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy z zakresu rozwoju działalności na rynkach zagranicznych m.in. poprzez:

• „GOING GLOBAL Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” – projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
• „GO to BRAND” – konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
•  innych instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji dostępnych w ramach oferty Działu Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.