Aktualności

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców jak dla rolników

Legnicki Klub Biznesu jako członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców udzielił poparcia propozycji zmian w zakresie zwolnienia z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Inicjatywa
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców by zwolnienie z ZUS nie ograniczało się wyłącznie do mirkoprzedsiębiroców, a wsparcie było udzielane analogicznie jak ma to dotyczyć rolników.

Szanowni Państwo,

W ostatniej wersji propozycji Tarczy antykryzysowej, zaprezentowanej na konferencji prasowej w dniu 25 marca 2020 r., Rząd proponuje trzymiesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS za przedsiębiorców, z ograniczeniem tylko do mikroprzedsiębiorców, którzy w lutym osiągnęli przychód nie większy niż trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 r.

Z wnoszonych przez Państwa do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postulatów wynika, że oczekiwaliście Państwo objęcia takim rozwiązaniem wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ilość zatrudnionych osób. W związku z tym, realizując Państwa postulaty, Rzecznik występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie przedsiębiorcom w tym zakresie wsparcia analogicznego, jakie dotyczyć ma rolników, którzy będą zwolnieni ze składek KRUS bez względu na powierzchnię gospodarstwa i wielkość sprzedanej produkcji.

Z poważaniem,
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *