Aktualności

Kongres Organizacji MSP pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15 czerwca w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, odbył się Kongres Organizacji MSP. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, pracodawcy, eksperci, przedstawiciele rządu i samorządów. Nie zabrakło też delegacji Legnickiego Klubu Biznesu.

Główne tematy poruszone w trakcie Kongresu to rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce narodowej, warunki prowadzenia firm oraz bariery, przed którymi wciąż stają polscy przedsiębiorcy. Podczas Kongresu Organizacji MSP przedstawione zostały raporty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Sektor MSP w Polsce 2016”, „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016” oraz wyniki badań Maison & Partners, poświęcone barierom prowadzenia działalności firm w Polsce. (źródło ZPP)