Aktualności

Konferencja „Startuj w Polsce – Start in Poland”

19 października przedstawiciele Legnickiego Klubu Biznesu brali udział w konferencji „Startuj w Polsce – Start in Poland”. Wydarzenie poświęcone tematyce startupów miało miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP i było organizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.