Aktualności

Konferencja „Grafen – produkt przyszłości”

Miejsce: Legnica, Hotel Sękowski, dnia 31.05 do 01.06.2017 r.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji wymaga zgłoszenia: biuro@lkb.legnica.pl

Organizator: Legnicki Klub Biznesu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Współorganizatorzy: Nano Carbon

Patronat naukowyPolitechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo TribologicznePolitechnika Rzeszowska, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Instytut Niskich Temperatur PANUniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rada naukowa:     prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski, prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak, prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof.dr hab.inż. Wojciech Wieleba, prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Partnerzy i sponsorzy: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, KGHM Cuprum, Piast Group, KGHM TFI, Centrum Badań Jakości, Polska Grupa Uzdrowisk, Nano Carbon.

                    

Uczestnicy:

Przedstawiciele nauki – pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, managerowie firm.

Przedstawiciele przemysłu: Przedsiębiorcy, firmy krajowe

Przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych:

Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Dardziński – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski

Przemysław Czarnecki – poseł na sejm RP

Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy

 

Program:

Dzień 1

13.00-14.00 – rejestracja uczestników, kawa, ciastka

14.00 – 14.20 wstęp, prezentacja gości, programu, partnerów, sponsorów – Grzegorz Wszelaczyński i Jerzy Nowakowski – LKB

14:20 – 17:00

Panel 1. Produkcja grafenu w Polsce i zastosowanie

Prezentacja firmy Nano Carbon: co to jest grafen, właściwości fizyczne, chemiczne, jak przebiega produkcja,  Demonstracja Grafenu w różnych postaciach

Gdzie produkuje się grafen, jaka skala, perspektywy, gdzie w tym jest Polska ?

Panel 2 .Zastosowanie Grafenu w Biznesie- Perspektywy Zastosowania

Jacek Augustyn – Nano Carbon

Panel 3. Grafen w Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski

Panel 4. Zastosowanie Grafenu w Tribologii –    cz. 1        prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, prof.dr hab.inż. Wojciech Wieleba,  dr inż. Dymitry Capanidis, dr inż. Maciej Paszkowski, dr inż. Tadeusz Leśniewski, dr inż. Piotr Kowalewski, Grzegorz Wszelaczyński.

17.00-17.10 krótka przerwa kawowa

17.10-18.30 dyskusja panelowa. Autorzy referatów + moderator rozmawiają o tematach, które były treścią referatów, pytania z sali, dyskusja (ciekawostki, dygresje itp.)

18.30-19.00 przerwa

19:00- uroczysta kolacja. Krótkie przemówienia, toasty, występ artystyczny.

 

Dzień 2

9:00- 9.15 wstęp Jerzy Nowakowski, Grzegorz Wszelaczyński -LKB

9:15-10.00 panel 5 „Zastosowanie grafenu w medycynie”, dr Dariusz Biały

10:00-12:00  Zastosowanie Grafenu w Tribologii –    cz. 2        prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, prof.dr hab.inż. Wojciech Wieleba,  dr inż. Dymitry Capanidis, dr inż. Maciej Paszkowski, dr inż. Tadeusz Leśniewski, dr inż. Piotr Kowalewski, Grzegorz Wszelaczyński.

12:00- 12:30 „Ekonomia a grafen” dr Grzegorz Dziadkowiec

12:30–13:30  dyskusja końcowa, kierunki działania nad zastosowaniem grafenu.

13.30 lunch i podsumowanie konferencji, podziękowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *