Podstawowe informacje o Legnickim Klubie Biznesu

Legnicki Klub Biznesu jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. Klub reprezentuje interesy przedsiębiorców z Legnicy i najbliższych okolic poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność Klubu reguluje STATUT.

Warunki uczestnictwa w Legnickim Klubie Biznesu

Klub zrzesza przedsiębiorców z Legnicy i najbliższych okolic. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w Uchwale przyjętej większością głosów.

Pobierz deklarację przystąpienia do Klubu: DOC lub PDF.

Członkostwo w Klubie wiąże się z wniesieniem opłaty rejestracyjnej w kwocie 250 zł oraz opłacania miesięcznych składek członkowskich w wysokości 50 zł.

Przynależność do innych organizacji

Legnicki Klub Biznesu przystąpił do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP jest siecią organizacji MSP w Polsce, powołaną w celu wzajemnego wspierania swoich działań.


Celem działania ZPP jest:

  • Działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
  • Reprezentowanie i obrona członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego.
  • Rozwój i współpraca – ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości  rozwoju ich przedsiębiorstw oraz współpracy. Systematycznie oddajemy kolejne narzędzia, które mają zwiększać nasze możliwości biznesowe i ułatwiać nam prowadzenie naszych firm
  • Dostarczamy zrzeszonym firmom wiedzę i informacje profesjonalne.
  • Zrzeszone w ZPP firmy mogą korzystać ze zniżek i rabatów

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Strona internetowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców