Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków LKB

Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Na wskutek rezygnacji ze swojego stanowiska odszedł dotychczasowy Prezes Grzegorz Wszelaczyński. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Klubu Biznesu w wyniku wyborów powołały nowe władze statutowe w skład których weszli: Prezes -Jacek Kamola,Wiceprezes -Jerzy Nowakowski,Skarbnik-Olga Hryculak,Sekretarz-Janina Marciniak,Członek Zarządu-Andrzej Szczęsny.Na zakończenie nowowybrany Prezes LKB Jacek Kamola w krótkich słowach przedstawił plan działań i zamierzeń Klubu na następną kadencję Zarządu.