Aktualności

Spotkanie z Robertem Gwiazdowskim

We wtorek, 3 lipca 2012, na zaproszenie Legnickiego Klubu Biznesu odwiedził Legnicę dr hab. Robert Gwiazdowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Robert Gwiazdowski jest specjalistą z zakresu prawa finansowego i podatkowego, a także prawa korporacyjnego i energetycznego. Jest znanym komentatorem tematów gospodarczych i ekonmicznych, autorem książek, publikacji i opracowań.

Na spotkaniu w Hotelu Sękowskim wygłosił wykład, w którym poruszył tematykę podstaw biznesu, a także odniósł się do obecnej sytuacji gospodarczo – ekonomicznej. Nasz gość podzielił się także swoimi przemyśleniami na temat systemu podatkowego, emerytalnego, problemów demograficznych, a także odniósł się do szeroko poruszanego obecnie tematu umów cywilno – prawnych.

Po zakończeniu wykładu była możliwość zadawania pytań oraz dykusji na inne tematy biznesowo – gospodarcze.

Centrum im. Adama Smitha