Aktualności

Spotkanie Klubowe z przedstawicielami Fundacji Obserwatorium Zarządzania oraz Reginalnego Ośrodka EFS z Wałbrzycha

Legnicki Klub Biznesu zorganizował dla swoich członków spotkanie z przedstawicielami Fundacji Obserwatorium Zarządzania z Warszawy oraz Regionalnego Ośrodka EFS z Wałbrzycha. Tematyką spotkania były metody pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa.

Pierwszy wykład wygłosił Pan Piotr Niespodziewański z Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Pan Piotr jest ekspertem rynku finansowego z 17 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych m.in. w bankach korporacyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W swoim wystąpieniu wyjaśnił różne drogi pozyskiwania środków finansowych, także z uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych, czy funduszy venture capital i private equity.

Drugi wykład dotyczył możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS z Wałbrzycha przedstawiła programy wsparcia realizowane przez ośrodek i odpowiadała na liczne pytania uczestników spotkania.