Aktualności

Nowy zarząd LKB

Dnia 31 marca 2010 w Hotelu Qubus odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków LKB. Wybrano nowe władze Klubu :

NOWY ZARZĄD LKB

środku – Prezes LKB Grzegorz Wszelaczyński

obok – Wiceprezes Jerzy Nowakowski

– Skarbnik Janina Marciniak

– Sekretarz Olga Hryculak

– Członek Agnieszka Kamola

KONWENT KLUBU:

– Przewodniczący Jacek Kamola

– Członek Andrzej Szczęsny

Przyjęto jednogłośnie Nowy Statut Klubu , który pozwala na rozszerzenie działalności stowarzyszenia na szereg ważnych dziedzin życia społecznego.