Aktualności

Legnicki Klub Biznesu rozpoczyna współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy

Legnicki Klub Biznesu na mocy porozumienia z dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Wacławem Szetelnickim rozpoczął współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. LKB zgłosił swoją gotowość do uczestniczenia w pracach Komisji do Spraw Współpracy z Interesariuszami realizującej swoje zadania w ramach Wydziałowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia.

Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń między PWSZ i przedsiębiorcami zrzeszonymi w LKB przyczyni się doskonalenia procesu kształcenia, który będzie coraz lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy.

pwsz