Aktualności

Konkurs NGO

Dnia 1.08.2007 ogłoszono wyniki konkursu pn”Platforma współpracy NGOs, skutecznym narzędziem wzmacniania organizacji pozarządowych i poprawy współpracy trójsektorowej”.W wyniku przyjęcia przez Komisję Konkursową projektu Zarządu Klubu ,Legnicki Klub Biznesu otrzyma wsparcie przewidziane regulaminem konkursu.