Aktualności

Konferencja poświęcona zagadnieniom oszczędności energii elektrycznej

W dniu 09 marca 2011 w Hotelu QUBUS odbyła się ” Konferencja Poświęcona Zagadnieniom Oszczędności Energii Elektrycznej”. Konferencja zorganizowana przez Legnicki Klub Biznesu i “Energa Obrót S.A.” zgromadziła oprócz członków LKB także wielu przedstawicieli innych firm z terenu Legnicy. Przedstawione na Konferencji rozwiązania i propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, a złożone deklaracje zaowocują szerszą współpracą w tym zakresie.

W przygotowaniu jest projekt stworzenia „grupy zakupowej” legnickich firm pozwalający na duże obniżenie ceny za energię elektryczną. Wszyscy uczestnicy, oraz firmy które nie były uczestnikami spotkania, a które są zainteresowane informacjami o Konferencji i jej efektach proszone są o kontakt z Zarządem Klubu.