Aktualności

Honorowy patronat

Zarząd Legnickiego Klubu Biznesu informuje, że w dniu 21.11.2008 r. Honorowy Patronat nad konkursem „Lew Legnickiego Biznesu” objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg. W piśmie skierowanym do Zarządu LKB poinformowała, że dla jednego ze zwycięzców funduje nagrodę w postaci sponsorowanego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w marcu 2009 roku.