Wszystkie wpisy, których autorem jest Adam Zientek

Kongres Organizacji MSP pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15 czerwca w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, odbył się Kongres Organizacji MSP. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, pracodawcy, eksperci, przedstawiciele rządu i samorządów. Nie zabrakło też delegacji Legnickiego Klubu Biznesu.

Główne tematy poruszone w trakcie Kongresu to rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce narodowej, warunki prowadzenia firm oraz bariery, przed którymi wciąż stają polscy przedsiębiorcy. Podczas Kongresu Organizacji MSP przedstawione zostały raporty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Sektor MSP w Polsce 2016”, „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016” oraz wyniki badań Maison & Partners, poświęcone barierom prowadzenia działalności firm w Polsce. (źródło ZPP)

 

Spotkanie Wigilijne LKB 2015

12484765_860981880637322_5918127652499071894_o

W dniu 18 grudnia 2016 odbyło się coroczne, uroczyste Spotkanie Wigilijne Legnickiego Klubu Biznesu. Jak zwykle nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw oraz świątecznej atmosfery. Spotkanie było okazją do wspólnego spędzenia czasu w gronie przyjaciół. Wśród gości nie zabrakło Prezydenta Miasta Tadeusza Krzakowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta dr Wacława Szetelnickiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

Legnicki Klub Biznesu rozpoczyna współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy

Legnicki Klub Biznesu na mocy porozumienia z dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Wacławem Szetelnickim rozpoczął współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. LKB zgłosił swoją gotowość do uczestniczenia w pracach Komisji do Spraw Współpracy z Interesariuszami realizującej swoje zadania w ramach Wydziałowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia.

Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń między PWSZ i przedsiębiorcami zrzeszonymi w LKB przyczyni się doskonalenia procesu kształcenia, który będzie coraz lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Czytaj dalej